Ştiri site

Mentenanță platformă

de către Dan Maftei-

Platforma Moodle a Facultății de Chimie va fi indisponibilă joi, 24 septembrie între orele 20:00 și 23:00 pentru operațiuni de mentenanță.

Mulțumim pentru înțelegere.


Recomandare

de către Dan Maftei-

La examenele scrise desfășurate pe platforma Moodle, pentru scanarea (fotografierea) documentelor scrise și încărcarea lor pe platformă într-un singur fișier (PDF) există mai multe aplicații gratuite disponibile în Google Play (pentru Android) și App Store (pentru iOS), după caz. Două dintre acestea, având printre cele mai bune recenzii de la utilizatori sunt Adobe Scan și Office Lens


Adobe scan

Adobe Scan

Office lens


Teme mai vechi...

Cursuri disponibile

Examen restanță:  III CM  și III BT

Anatomia si fiziologia omului - licenta an 1 Facultatea de Chimie

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Universități- SGNU- Mare

Titlul subproiectului: Fii și tu chimist! – TUCHIM

Acord de grant nr. 158/SGU/NC/II


Portal pentru laboratorul de "Bazele chimiei organice. Hidrocarburi" An I, sem II

OBIECTIVELE GENERALE ALE CURSULUI:

Cursul  îşi propune însuşirea principiilor metodelor optice de analiză de catre studentii anului I, în scopul formării unei baze teoretice solide care să permită studenţilor interpretări corecte in determinarea unor componenţi majori, minori sau în urme din diverse probe. Cusul evidenţiază principalele modalităţi prin care compuşii chimici anorganici şi organici pot fi analizaţi folosind diverse metode optice de analiză. 

Cursul urmăreşte şi înşurirea conceptelor de bază, dezvoltarea teoretică, metodologică şi practică specifice disciplinei chimiei analitice, utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite şi evidenţiază totodată şi relevanţa acesteia în vederea respectării normelor şi legilor privind protecţia mediului.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CURSULUI:

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

Utilizeze corect notiunile de analiză chimică prin metode optice 

Sintetizeze corect noţiuni fundamentale ale metodelor optice de analiză

Explice fenomenele si procesele chimice in cazuri concrete ale unor analize chimice prin metode optice

Să calculeze concentraţiiale analiţilor de interes după realizarea unor determinări prin metode optice. 

Aplice cunoştinţele de motede optice de analiză in analiza chimica în laborator.