Ştiri site

Mentenanța platformă

de către Dan Maftei-

În cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, între orele 19:00 și 20:00, platforma va fi închisă pentru mentenanță. Se va actualiza Moodle la versiunea 3.8 și se va instala un convertor intern de documente (.doc, .docx, .odt -> .pdf).

Comunicarea prin e-mail

de către Dan Maftei-

Studenții sunt rugați să-și verifice periodic căsuța poștală asociată contului din platforma https://students.chem.uaic.ro (adresa din domeniul @chem.uaic.ro pentru studenții care au urmat cursurile de licență ale Facultății de Chimie și respectiv adresa personală în cazul celorlalți) sau să-și activeze notificările din aplicația Moodle (pentru cei care au instalat-o în telefon).

Platforma notifică studenții prin e-mail, în mod automat, în situațiile următoare: studentul a fost înscris la un curs, într-un curs a fost adăugată o temă la care studentul trebuie să răspundă, profesorul a postat un anunț în zona de forum a cursului, un al utilizator a transmis un mesaj privat etc.

Configurare client de poștă electronică
Accesul la căsuța poștală din @chem.uaic.ro se poate face prin web, de la adresa https://mail.chem.uaic.ro sau prin protocol dedicat, de e-mail. Pentru cea de-a doua variantă este necesară configurarea unui client de e-mail, care poate fi Outlook, Thunderbird sau Apple Mail pe PC/Mac sau aplicația de E-mail preinstalată în majoritatea telefoanelor smart.
În oricare dintre situațiile de mai sus, în clientul de e-mail trebuie adaugat un cont nou cu următoarele date:
 • Adresa de e-mail: prenume.nume@chem.uaic.ro
 • Username: prenume.nume (fără @chem.uaic.ro)
 • Server de intrare (Incoming server): mail.chem.uaic.ro
 • Tip server: IMAP
 • Securitate: SSL
 • Port: 993 (de regulă automat)
 • Server de iesire (Outgoing, SMTP): mail.chem.uaic.ro
 • Securitate: SSL
 • Port: 465 (de regulă automat)
 • Serverul necesită autentificare: Da, aceleași date ca mai sus (username și parolă)
Păstrați parola de acces confidențială și schimbați-o la interval de maxim 1-2 luni folosind formularul de la pagina https://mail.chem.uaic.ro/changepassword.

Comunicați secretariatului facultății dacă ați uitat parola de acces sau dacă aveți dificultăți în accesarea contului.

Accesul la cursuri

de către Dan Maftei-

Accesul studenților la platformă se face doar pe baza contului de utilizator în domeniul Facultății de Chimie (chem.uaic.ro) și parolă de acces valabilă. După autentificare, accesul la fiecare curs necesită înscrierea la acel curs, în calitate de student („Cursant” în platformă). Cadrul didactic titular își poate înscrie studenții la cursul online sau le poate permite înscrierea individuală (auto-înscrierea la curs), eventual pe baza unei chei de acces comunicată acestora în prealabil.

Update: studenții din ciclul de Master care nu au urmat cursurile Facultații de Chimie în ciclul de Licență vor avea conturi de acces asociate adreselor de e-mail personale (nu în domeniul @chem.uaic.ro)

Teme mai vechi...

Cursuri disponibile

OBIECTIVELE GENERALE ALE CURSULUI:

Cursul  îşi propune însuşirea principiilor metodelor optice de analiză de catre studentii anului I, în scopul formării unei baze teoretice solide care să permită studenţilor interpretări corecte in determinarea unor componenţi majori, minori sau în urme din diverse probe. Cusul evidenţiază principalele modalităţi prin care compuşii chimici anorganici şi organici pot fi analizaţi folosind diverse metode optice de analiză. 

Cursul urmăreşte şi înşurirea conceptelor de bază, dezvoltarea teoretică, metodologică şi practică specifice disciplinei chimiei analitice, utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite şi evidenţiază totodată şi relevanţa acesteia în vederea respectării normelor şi legilor privind protecţia mediului.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CURSULUI:

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

 • Utilizeze corect notiunile de analiză chimică prin metode optice 
 • Sintetizeze corect noţiuni fundamentale ale metodelor optice de analiză
 • Explice fenomenele si procesele chimice in cazuri concrete ale unor analize chimice prin metode optice
 • Să calculeze concentraţiiale analiţilor de interes după realizarea unor determinări prin metode optice. 
 • Aplice cunoştinţele de motede optice de analiză in analiza chimica în laborator. 

Anatomia si fiziologia omului - licenta an 1 Facultatea de Chimie

Aplicatii practice si probleme - Analiza Instrumentala I. Metode Optice

Tematica:

 • Determinarea spectrofotometrică a fosforului sub formă de albastru de molibden. Probleme. 
 • Titrări spectrofotometrice. Determinarea Cu (II) cu soluţie de Complexon III. Probleme.
 • Determinarea spectrofotometrică a Cr(III). Probleme.
 • Determinări turbidimetrice. Probleme.
 • Determinări de concentraţii prin absorbţia atomică (Ca, Mg). Probleme. 
 • Determinări de concentraţii prin emisie atomică (Na, K). Probleme.
 • Test Final 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Universități- SGNU- Mare

Titlul subproiectului: Fii și tu chimist! – TUCHIM

Acord de grant nr. 158/SGU/NC/II


Portal pentru laboratorul de "Bazele chimiei organice. Hidrocarburi" An I, sem II

OBIECTIVELE GENERALE ALE CURSULUI:

Cursul  îşi propune însuşirea principiilor metodelor optice de analiză de catre studentii anului I, în scopul formării unei baze teoretice solide care să permită studenţilor interpretări corecte in determinarea unor componenţi majori, minori sau în urme din diverse probe. Cusul evidenţiază principalele modalităţi prin care compuşii chimici anorganici şi organici pot fi analizaţi folosind diverse metode optice de analiză. 

Cursul urmăreşte şi înşurirea conceptelor de bază, dezvoltarea teoretică, metodologică şi practică specifice disciplinei chimiei analitice, utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite şi evidenţiază totodată şi relevanţa acesteia în vederea respectării normelor şi legilor privind protecţia mediului.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CURSULUI:

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

Utilizeze corect notiunile de analiză chimică prin metode optice 

Sintetizeze corect noţiuni fundamentale ale metodelor optice de analiză

Explice fenomenele si procesele chimice in cazuri concrete ale unor analize chimice prin metode optice

Să calculeze concentraţiiale analiţilor de interes după realizarea unor determinări prin metode optice. 

Aplice cunoştinţele de motede optice de analiză in analiza chimica în laborator. 

Cursul "Bazele chimiei organice. Hidrocarburi"este un curs de baza pentru înțelegerea domeniului chimiei organice. Cursul prezintă două laturi:

O latură informativă, propunându-și să ofere studenților o vedere de ansamblu și în profunzime totodată asupra noțiunilor de bază ale chimiei organice.

O latura formativă, cursul propunându-și să dezvolte gândirea creatoare și sistemică a studenților, să arate care este logica internă în abordarea tematicii propuse, să le dezvolte studenților capacitățile și deprinderile psiho-intelectuale și de ordin practic-aplicativ.

Cursul are o abordare interdisciplinară evidențiată prin prezentarea multiplelor aplicații practice ale unor compuși studiați.

Curs introductiv de programarea și utilizarea calculatorului în chimie.