Cursuri aferente anului I de studii, ciclul de licență

Curs introductiv de programarea și utilizarea calculatorului în chimie.