Cursuri aferente anului II de studii, ciclul de licență